FANDOM


Tämä sivu on tuotu Wikipediasta. Artikkelin nimi Wikipediassa on Liberaalit


Liberaalit r.p. (Lib.)
Liberaalien ehdokkaat
Perustettu 1965
johto
Puheenjohtaja Ilkka Innamaa
Varapuheen- johtajat Kimmo Eriksson
Toni Heinonen
Puoluesihteeri Mika Mustalahti
ohjelmat
{{{ohjelmat}}}
yhteydet
Toimisto Linnanrakentajantie 6-8 C,
00880 Helsinki
Äänenkannattaja Polttopiste
Kotisivu www.liberaalit.fi
edustus
Kansanedustajia --
Europarlamen- taarikkoja --
Kunnanvaltuu- tettuja
jäsenyydet
Suomi
Kansainväliset

Liberaalit (aiemmin Liberaalinen Kansanpuolue, LKP) on suomalainen liberaalinen puolue. Sen voimassa oleva tavoiteohjelma tähtää etenkin yksilönvapauden ja markkinatalouden edistämiseen. Puolueen kannatus vuoden 2003 eduskuntavaaleissa oli 0,3 % eikä sillä ole yhtään kansanedustajaa.

Liberaalien tavoiteohjelma Muokkaa

Puolueen tavoiteohjelma erottuu muiden suomalaisten puolueiden ohjelmista selkeästi klassisen liberaalina, yksilönvapautta puolustavana. Oikeisto-vasemmistoakselille sitä ei voi yksikäsitteisesti sijoittaa, sillä ohjelma on sekä antikonservatiivinen että antisosialistinen. Alla on eräitä ohjelman keskeisiä tavoitteita.

Ohjelman mukaan liberaalit haluavat toteuttaa julkiset palvelut (päivähoito, koulutus, vanhusten ja vammaisten hoito ym.) palveluseteleillä, joilla palvelut voi ostaa haluamastaan paikasta; tämä avaisi palvelut kilpailulle yksityisen sektorin kanssa. Puolue keventäisi verotusta ja tekisi alle 1000 euron kuukausitulot verottomiksi. Mikäli tulot jäävät tämän alle, tulonsaaja saa osan hyvitystä, mikä toimii perustulona (negatiivinen tulovero).

Samaakin sukupuolta oleville pareille sallittaisiin siviiliavioliitto sekä perheensisäinen adoptio. Kaikkein uskontokuntien etuoikeudet poistettaisiin (myös kirkollisverot), samoin liikkeiden aukioloaikojen rajoitukset, työnmarkkinoiden sopimusvapauden rajoitukset (mm. työehtosopimuksen yleissitovuus), elinkeinolupien myöntämismonopolit (apteekit ja taksit: korkeintaan pätevyysvaatimuksia, ei määräsääntelyä). Valtionyhtiöt yksityistettäisiin Yleisradiota myöten. Samalla TV-lupamaksu poistettaisiin. Yhdistymisvapaus toteutettaisiin (esim. ylioppilaskuntien pakkojäsenyys lakkautettaisiin).

Perustuslakituomioistuin perustettaisiin. Vaaleissa käytettäisiin siirtoäänivaalia (STV) siten, että äänestäjät voisivat asettaa ehdokkaita paremmuusjärjestykseen puolueiden tai vaalipiirirajojen rajoittamatta ja ääniä ei menisi "hukkaan". Läänit lakkautettaisiin ja byrokratiaa pyrittäisiin keventämään kaikilla tasoilla EU:ta myöten.

Edistettäisiin ihmisoikeuksia, demokratiaa ja markkinataloutta kehitysmaissa. Lisättäisiin vapaakauppaa ja vapaata liikkuvuutta yli rajojen. Lisättäisiin pakolaisten määrää Suomessa samalla huolehtien siitä, että tulijoiden sopeutumista suomalaiseen yhteiskuntaan edesautetaan.

Suurin piirtein Alankomaiden esimerkin tapaan valtio rahoituksellaan varmistaisi, että jokainen saisi otettua yksityisen sairausvakuutuksen, joka korvaisi hoidon potilaan itse valitsemassa terveyskeskuksessa, lääkäriasemalla tai sairaalassa enimmäishintojen mukaan.

Ympäristönsuojelussa otettaisiin käyttöön päästömaksut ja haittakorvaukset. Päästömaksutuloilla kevennettäisiin tuloverotusta. [1]

Historia Muokkaa

Liberaalinen kansanpuolue Muokkaa

Pääartikkeli Liberaalinen kansanpuolue

Liberaalinen Kansanpuolue oli aikanaan merkittäväkin puolue, jolla oli edustus Suomen useissa hallituksissa ja jolla oli kansanedustajia vuosina 1965-1983 sekä 1991-1995.

Liberaalinen Kansanpuolue oli syntynyt toisaalta aitoliberaalin poliittisen ryhmittymän Vapaamielisten Liiton ja toisaalta Suomen Kansanpuolueen puoluefuusion tuloksena joulukuussa 1965. Tämä kaksijakoisuus näkyi hyvin pitkään puolueen toiminnassa, vaikka aate olikin Vapaamielisten Liitolta lähinnä periytyneen liberaalinen. Liberaalisen Kansanpuolueen katsomuksellinen perusta oli lähinnä sosiaaliliberalismi. Perustamisjulistuksessaan Liberaalinen Kansanpuolue asemoi itsensä ei-konservatiiviseksi, ei-sosialistiseksi puolueeksi.

Liberaalinen puolue oli menestyksensä aikoina erityisesti nuorten ihmisten puolue. Opiskelija- ja nuorisojärjestöjen osuus ja jäsenmäärä oli poikkeuksellisen suuri puolueen sisällä.

Liberaalinen Kansanpuolue liittyi 1982 Keskustapuolueen jäsenjärjestöksi. Istuvan puoluejohdon läpiajama liitos johtui puolueen velkaongelmista ja herätti valtavaakin vastustusta puolueen riveissä. Satoja, jopa tuhansia puolueen jäseniä äänesti jaloillaan. Liberaalinen Kansanpuolue menetti silloin muun ohessa nuoriso- ja opiskelijaliittojensa lupaavimmat ihmiset. Tämä oli tulevaisuuden rakentamisen kannalta puolueelle tosiasiassa kuolinisku. Liberaalinen Kansanpuolue ei ikinä onnistunut saamaan takaisin imagoa älykkäiden, nuorten ja edistyksellisten ihmisten puolueena, vaan ryhtyi ikääntymään ja kutistumaan siitäkin huolimatta, että se erosi Keskustapuolueesta vuonna 1986.

Kun uusi nuori liberaalisti ajatteleva sukupolvi alkoi poliittisesti liikehtiä 1990-luvun alkupuoliskolla, nämä eivät yleensä tahtoneet ikääntyneiden miehittämään Liberaaliseen Kansanpuolueeseen.lähde?

1990-luku ja nykyisyys Muokkaa

1990-luvulla puolueen kannatus putosi prosentin kymmenyksiin ja puolue vaihtoi virallisen aatekuvauksensa sosiaaliliberaalista liberaaliksi. Puolueella ei ole ollut kansanedustajaa vuoden 1995 vaalien jälkeen, paitsi hetkellisesti, kun eräs kansanedustaja loikkasi liberaaleihin kesken kauden.lähde?

Pudottuaan vuoden 1999 eduskuntavaalien tuloksena puoluerekisteristä puolue onnistui kuitenkin keräämään 2001-2002 5 000 kannattajakorttia ja 12.4.2002 oikeusministeriö hyväksyi sen uudestaan puoluerekisteriin. Liberaalit rp. pysyy rekisterissä ainakin vuoden 2007 eduskuntavaaleihin asti.

Pudottuaan puoluerekisteristä, Liberaalinen Kansanpuolue muutti nimensä 26.-27. helmikuuta 2000 pidetyssä puoluekokouksessa nimeksi Liberaalit ry, joskin muutos merkittiin yhdistysrekisteriin vasta 14.3.2001. Puolue yritti uuden puheenjohtajansa Tomi Riihimäen johdolla päästä eduskuntaan vuonna 2003, mutta tavoitetta ei saavutettu. Eräitä muita järjestöjä ja puolueita aiemmin häiriköinyt henkilö yritti kaapata Liberaalit rp:n laittomin keinoin, mutta vuoden 2006 alussa yritys viimein tuomittiin oikeudessa pari vuotta kestäneen kamppailun jälkeen, ja nyt puolue pääsee jälleen keskittymään varsinaiseen toimintaansa.

Nykyisen puheenjohtajan, Ilkka Innamaan ja monista nuorista sekä pitkän linjan puolueaktiiveista koostuvan hallituksen johdolla puolueen linjaa on selkeytetty klassisen liberaaliksi. Viime aikoina puolueen vaikutus on ollut lähinnä aatteellista, ei niinkään päivänpolitiikkaan suuntautuvaa.

Organisaatio Muokkaa

Liberaalien jäseninä ovat henkilöjäsenet suoraan ja puoluekokouksissa henkilöjäsenet ovat suoraan äänioikeutettuja. Tämä on poikkeuksellista suomalaisessa puoluejärjestörakenteessa, jossa yleensä jäsenet kuuluvat puolueeseen puolueosaston kautta, ja jäsenten päätäntävaltaa puoluekokouksissa käytetään vain edustuksellisesti ja välillisesti puolueosaston valtuuttaman puoluekokousedustajan kautta, ei suoraan eikä yksilöllisesti. Puolueessa vuodesta 1990 käytössä ollutta suoraa henkilöjäsenyysjärjestelmää perustellaan liberaalien jäsenten yksilöllisyydellä sekä järjestöbyrokratian ja laumasieluisuuden vastaisuudella.

Liberaalit rp:llä on useita paikallisyhdistyksiä ja muita järjestöjä. Puolueella on aktiivinen nuorisojärjestö Liberaalinuoret, jonka puheenjohtaja on Toni Heinonen. Liberaalinen Nuorisoliitto jäi edellä mainitun kaappaajan haltuun eikä kuulu puolueeseen. Kaappaajan toimesta sähköpostilistoilla usein liikkuu "liberaalien puolueen" tai "liberaalinuorten" toimintaan houkuttelevia tai sitä rahallisesti tukemaan pyytäviä viestejä, joilla ei ole yhteyttä puolueeseen. Kaappaajan haltuunsa saamissa yhdistyksissä on myös henkilöitä, jotka eivät tiedä puolueen kaappausyrityksestä tai kaappaajan taustoista.lähde?